Domov XXX

Tipy pre prácu s PC

Čo robiť, keď nefunguje kontrola pravopisu v Open Office?

Zodpovedať si nasledujúce otázky:

  1. Je nainštalovaný slovník pre kontrolu pravopisu?
    Slovník je potrebné nainštalovať dodatočne. Stránky, ktoré umožňujú stiahnuť slovníky pre kontrolu nájdete po zadaní svojej požiadavky do vyhľadávača, napríklad "open office dict sk" pre slovenský slovník. Pre slovníky v inom jazyku stačí zadať namiesto "sk" skratku príslušného jazyka (napr. "en" alebo "de") alebo názov toho jazyka (napríklad "deutsch").

  2. Je nastavený správny jazyk dokumentu?
    Jazyk textu by mal byť rovnaký ako jazyk kontroly pravopisu.

  3. Máte zapnutú kontrolu pravopisu?
    Ak je nainštalovaný slovník aj správne nastavený jazyk, môže sa stať, že kontrola pravopisu nefunguje, pretože ju niekto vypol. Možno aj omylom. Či je zapnutá, zistíte pohľadom do štandardného panelu v hornej časti obrazovky. Je tam tlačidlo "automatická kontrola pravopisu". To tlačidlo má tri podčiarknuté písmená ABC. Takže: je zapnuté?

Automatická kontrola pravopisu v štandardnom paneli je označená

Pridané: 4.5.2015


Ďalšie tipy pre prácu s PC...

www.admi-sluzby.sk